De hypotheekrente is volgend jaar (2019) nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is nu nog 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.

Afbouw in hoogste versnelling
Sinds een aantal jaren wordt het percentage van de maximum aftrek met 0,5%-punt per jaar verlaagd. Dat gaat na 2019 veranderen. De afbouw gaat dan verder met 3%-punt per jaar.

Aftrek 37,05% in 2023
Anders dan gepland, betekent de versnelde afbouw dat het maximale percentage waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, uitkomt op 37,05% in 2023. De bijtelling vanwege het privégebruik van de woning, het eigenwoningforfait, blijft wel belast tegen een maximumtarief van 51,75% in 2019.

Wat scheelt dat nu?
Stel dat u een eigen woning bezit met een hypotheek van € 400.000. Uw rentetarief bedraagt 3%. De hypotheekrente over het gehele jaar bedraagt dus € 12.000. Doordat u dit kunt aftrekken tegen € 49,5%. Dit levert een fiscaal voordeel op van € 5940. Volgend jaar bedraagt dit voordeel nog € 5.880, doordat de hypotheekrente dan nog maar tegen 49% kan worden afgetrokken.

Op welke wijze kunt u een gedeelte van de hypotheekrente nog tegen het hogere tarief aftrekken?
U kunt de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetalen. Het voordeel hiervan is, dat u de vooruitbetaalde rente tegen het belastingtarief van 2018 kunt aftrekken. Let erop dat u eerst een verzoek bij de bank indient, zodat de vooruitbetaling schriftelijk is vastgelegd.