Het afsluiten van een abonnement met smartphone is er vanaf 1 mei 2017 anders uit gaan zien. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor uw hypotheek?

Vanaf 1 mei 2017 worden smartphone-abonnementen, die worden aangeboden in combinatie met een toestel met een adviesprijs van meer dan 250 euro, geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Het BKR registreert leningen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om rood te staan bij een bank, maar ook een hypotheek of ander consumptief krediet. Wanneer u een abonnement aanschaft in combinatie met een toestel, is er sprake van koop op afbetaling. U betaalt dan maandelijks een bedrag om de ‘lening’ voor uw telefoon af te lossen.

Welke invloed kan een smartphone-abonnement met toestel hebben op uw hypotheek?
Het bedrag dat is geleend voor de smartphone en dat staat geregistreerd bij het BKR, is van invloed op uw maximale hypotheek. Bij het berekenen van de maximale hypotheek, worden de lasten van overige leningen en kredieten in mindering gebracht op de beschikbare woonlast. Zo kan een iPhone 7 op afbetaling er al voor zorgen dat u € 8.185 minder kunt lenen.

Daarnaast dient uw telecomprovider bij het BKR melding te maken van betaalachterstanden. Hierdoor ontstaat er mogelijk een negatieve BKR-registratie, die blijft bestaan totdat de telefoon volledig is afbetaald. Vervolgens zal er nog vijf jaar een aantekening in het BKR staan, die het verkrijgen van een hypotheek bemoeilijkt.

Wat zijn uw alternatieven?

  1. U kunt kiezen voor een SIM-only abonnement, waarbij u de telefoon bij aanschaf in één keer betaalt. Een SIM-only abonnement wordt niet geregistreerd bij het BKR.
  2. Kiest u bij uw abonnement voor een toestel met een waarde onder de 250 euro, dan wordt de lening voor uw telefoon niet geregistreerd bij het BKR.
  3. Wilt u toch een duurdere smartphone, dan kunt u ervoor kiezen om een deel van de prijs bij aanschaf te voldoen, zodat er een lening lager dan 250 euro overblijft. Voorbeeld: Kiest u voor een smartphone met een waarde van 600 euro en betaalt u 360 euro bij aanschaf, dan blijft er 240 euro over die gedurende de abonnementsperiode wordt afgelost. Omdat dit minder is dan 250 euro, wordt het niet bij het BKR geregistreerd.

Heeft u plannen om binnen een aantal jaren een nieuwe woning te kopen? Bent u zich bij de aanschaf van een nieuw smartphone-abonnement bewust van de mogelijke gevolgen voor uw hypotheek!