De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt per 1 januari 2018 naar € 265.000, een toename van ruim 8%. Dit jaar lag de grens nog op € 245.000. Voor woningen waarin energiebesparende voorzieningen worden aangebracht, ligt de grens voor NHG komend jaar op maximaal € 280.900.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter NHG, geeft aan dat verduurzaming van woningen noodzakelijk is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. In 2050 moeten alle 6 miljoen huizen in Nederland ‘groen’ zijn. Het WEW wil dit stimuleren met € 15.000,- meer bestedingsruimte voor investeringen in energiebesparende maatregelen.

In de eerste drie kwartalen van 2017 is circa 69% van de hypotheken lager dan € 245.000 met NHG verstrekt.