De Mortgage Credit Directive (MCD) werd in 2014 aangenomen door het Europees Parlement. Het doel van de richtlijn is een goed functionerende Europese hypotheekmarkt. Na enige vertraging zijn de nieuwe regels op 14 juli ingegaan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Offerte onder voorbehoud is verdwenen
Als een hypotheekverstrekker een aanbod voor een hypotheek doet, dan is dit bod meteen definitief. Er mogen alleen nog aanpassingen worden gedaan als die in het voordeel zijn van de klant. De huizenkoper krijgt vervolgens 14 dagen bedenktijd.

2. Hypotheekverstrekkers moeten consumenten voortaan een standaard informatieblad aanbieden
Alle financiële instellingen binnen de EU moeten de zogenoemde European Standardised Information Sheet (ESIS) verstrekken. Op dit blad moet onder meer het jaarlijks kostenpercentage van de hypotheek staan. Daarin zijn alle kosten voor het verkrijgen van een hypotheek opgenomen. Dan kan het gaan om advieskosten, provisies en eventuele belastingen. De ESIS moet het voor de consument gemakkelijker maken verschillende offertes te vergelijken.

3. Strengere regels voor de vergoeding die banken mogen eisen als een klant de hypotheek eerder aflost dan afgesproken
Een bank mag in de nieuwe situatie nog steeds een vergoeding vragen, maar deze boete mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de bank daadwerkelijk misloopt door de vervroegde aflossing.

4. Vaker mogelijk om een modelmatige taxatie te gebruiken
Bij deze minder specifieke taxatie wordt de waarde van het huis bijvoorbeeld gebaseerd op de WOZ-waarde. Een dergelijke waardebepaling is goedkoper dan een standaard taxatierapport. Dit is overigens alleen mogelijk als de hypotheek niet hoger is dan 90% van de waarde van de woning.

5. Hypotheekverstrekkers dienen zich toonbaar in te spannen voor een oplossing bij betaalachterstanden
Zo moeten ze consumenten voldoende tijd en informatie geven om alsnog de hypotheek te kunnen betalen. Verder mag een aanbieder in dat geval geen hogere kosten rekenen dan vanwege de betalingsachterstand geleden schade.

6. De nieuwe regels moeten leiden tot meer concurrentie tussen Europese hypotheekverstrekkers
De uniformiteit maakt het voor nieuwe en buitenlandse aanbieders gemakkelijker om de markt te betreden, waardoor de concurrentie op termijn misschien zal toenemen.

7. De richtlijn moet Europese consumenten op een gelijkwaardige manier beschermen
De Nederlandse wetgeving voorziet al in hoge mate in e bescherming van consumenten, maar toch zal de richtlijn voordelen bieden. Het verhoogt de transparantie en consumenten weten beter waar ze aan toe zijn. Als het inderdaad tot meer concurrentie leidt, dan daalt de prijs van hypotheken wellicht ook nog.