Vanaf 1 december 2016 wordt een mogelijke roodstand op de betaalrekening bij het BKR geregistreerd. Wat gaat er werkelijk veranderen en welke impact heeft dit op de maximale hypotheekverstrekking?

Aanpassing minimaal bedrag en looptijd
Momenteel worden kredieten geregistreerd die groter dan € 500,- zijn en met een looptijd langer dan 3 maanden. Vanaf 1 december 2016 worden leenbedragen groter dan € 250,-, met een looptijd langer dan 1 maand en de mogelijkheid tot roodstand geregistreerd bij het BKR.

Impact maximale hypotheek
Op het moment van utibrengen van het definitieve aanbod wordt er opnieuw een BKR-toets gedaan. Dat wil zeggen dat de maatregel ook bij lopende aanvragen nog effect kan hebben. Wordt de definitieve offerte pas na 1 december uitgebracht, dan is het mogelijk dat er bij de BKR-toets een registratie naar voren komt, waarvan bij de eerste BKR-toets geen sprake was.

Nieuwe voorwaarden NHG
Vanaf 1 januari 2017 hanteert NHG geen maximale hypotheeksom meer, maar een maximale koopsom. Dat wil zeggen dat de maximale koopsom € 245.000,- mag bedragen. De kostengrens voor woningen zonder energiebesparende maatregelen bedraagt € 247.450,-.