Ieder jaar verandert er het een en ander op de hypotheek- en huizenmarkt. Zo ook in 2017. Er zijn vijf belangrijke veranderingen.

Maximale hypotheek gaat omlaag
In 2017 kunt u maximaal 101% van de marktwaarde van de woning lenen. Op dit moment is dat nog 102%. Door deze aanpassing moet u meer eigen geld inbrengen wanneer u een hypotheek afsluit.

NHG-grens gaat omhoog
De NHG-grens wordt in 2017 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs, waardoor u een hypotheek met NHG kunt aanvragen voor een woning met een maximale koopsom van € 245.000,-. In 2016 was dit € 231.132,-.

€ 100.000,- belastingvrij schenken
In 2017 is een schenking tot € 100.000 belastingvrij als het geld wordt gebruikt voor:

  • het kopen, verbeteren of onderhouden van een koopwoning;
  • het aflossen van een hypotheekschuld;
  • het aflossen van de restschuld van een eigen woning die is verkocht;
  • het afkopen van rechten van erfpacht of opstal.

De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Inkomen partner wordt voor 60% meegenomen
Tot op heden mocht het inkomen van de partner voor 50% worden meegenomen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Vanaf 2017 wordt dit 60%. De maximale hypotheek op basis van twee inkomens zal dus stijgen.

Vernieuwing Starterslening
Omdat de Starterslening moet blijven voldoen aan fiscale regels, wordt de combinatielening toegevoegd. Hypotheekrente mag alleen nog worden afgetrokken wanneer er wordt afgelost. Bij de huidige starterslening wordt er in de eerste drie jaren nog niet afgelost. Door een combinatielening aan de starterslening te koppelen, wordt er wel voldaan aan de aflossingsverplichting.