Wie een hypotheek aanvraagt, krijgt bij diverse banken vanaf 21 maart geen offerte onder voorbehoud meer. Diverse geldverstrekkers als ABN Amro, Achmea Bank Woonfonds, Aegon, Delta Lloyd Bank, Munt Hypotheken, MoneyYou, Obvion en Lloyds Bank werken nu al volgens de nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn, die deze zomer officieel ingaat.

Dat betekent dat bij hypotheekaanvragen geen offerte onder voorbehoud meer wordt afgegeven. Daarvoor in de plaats komt een aanbiedingsbrief, die ook wel renteaanbod, voorlopige offerte, voorbeeldofferte of garantieverklaring wordt genoemd.

Zowel in de oude als de nieuwe situatie staan in zo’n document: het maximale hypotheekbedrag, de rente, de rentevaste periode en de lijst met aan te leveren stukken. Zodra de woningkoper het renteaanbod in zijn bezit heeft en getekend retour stuurt, staat de rente vast. Maar dat betekent niet dat de hypotheekaanvraag ook al is geaccepteerd. Dat is pas het geval als de bank een bindende offerte verstrekt. In de nieuwe situatie mag de bank dat pas doen als de kredietwaardigheidstoets is verricht én alle stukken binnen zijn.